Disse E-stoffene kan ha animalsk opprinnelse og kan bli brukt i mat:

[Skjul detaljer]

E101 - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E104 - trolig ikke animalsk opprinnelse
E120 - animalsk opprinnelse
E153 - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E160a - trolig ikke animalsk opprinnelse
E161b - trolig ikke animalsk opprinnelse
E161g - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E213 - trolig ikke animalsk opprinnelse
E270 - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E304 - kan ha animalsk opprinnelse
E322 - kan ha animalsk opprinnelse
E325–327 - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E422 - høyst sannsynlig ikke animalsk opprinnelse
E431–436 - trolig ikke animalsk opprinnelse
E470-475 - kan ha animalsk opprinnelse
E477 - kan ha animalsk opprinnelse
E479 - kan ha animalsk opprinnelse
E481–483 - kan ha animalsk opprinnelse
E491–495 - kan ha animalsk opprinnelse
E626–629 - kan ha animalsk opprinnelse
E630–635 - sannsynligvis animalsk opprinnelse
E640 - sannsynligvis animalsk opprinnelse
E901 - animalsk opprinnelse
E904 - animalsk opprinnelse
E920 - sannsynligvis animalsk opprinnelse
E966 - animalsk opprinnelse
E1105 - animalsk opprinnelse
E1518 - kan ha animalsk opprinnelse